2018

Medlemsmøte 15. februar 2018

Kjell Sagen Berg: minimumskrav til parkeringsplasser?  2018-02-15 Entrepriseforeningen - parkering .pdf

 

Thea Skaug og Siw Linderud: tør du samarbeide med en konkurrent?  AdeB_7186563_v_1_AdeB_7177932_v_1_Foredrag entrepriseforeningen 150218.pdf

 

Medlemsmøte 19. april 2018

Birte Almeland og Kjell-André Honerud: "Hvordan lykkes med samspillsentrepriser"  Hvordan lykkes med sammspillsprosjekter - Veidekke DLA.pdf

 

Aron Solheim: "Fagkyndige meddommere: Et rettssikkerhetsproblem?"  2018-04-18 Fagkyndige meddommere. Et rettssikkerhetsproblem.pdf

 

 Holmsbuseminaret 2018 

Oppdatert program pr 5. september

Den danske revisjonen av entreprisestandardene sett med norske øyne - Professor dr. juris Lasse Simonsen, UiO

- Årets dom - Høyesteretts dom av 7.11.2017 (HR-2017-2102-A) Arkitektkontoret Haaland - BKG AS - Advokat Harald Sjaastad, Rime, og Advokat Endre Nåmdal, Riisa

Entreprenørens rett til å utbedre mangler - Advokat Jan Einar Barbo, Advokatfirmaet BAHR AS

Taktisk prising i entrepriseforhold - Advokat Nils-Henrik Pettersson, Advokatfirmaet Glitterting AS

- Snøhetta - Managing Director  Tonje Frydenlund, Snøhetta Oslo AS

Prosjekteringsrisiko i totalentreprise - Advokat Ole Christian Hyggen, Advokatfirmaet Schjødt AS og prosjektleder Marianne Wille Haugen, Veidekke Entreprenør AS

Grensen for lovlige endringer i offentlige kontrakter - Advokat Oda Hellenes Ekre, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Heving av entreprisekontrakten - Advokat Ola Ø. Nisja, Wikborg Rein Advokatfirma AS, og advokat Lisbeth Grambo, Yara 

Fra byggfase til bruk, Førsteamanuensis Herman Bruserud, UiO, og prosjektleder Tor I. Hoel, ÅF Advansia

Medlemsmøte 15. november 2018

Program for medlemsmøtet

Presentasjoner:

- Kontraktsstrategi i store prosjekter - NS-NTK - Arne Engesæth

- NTK i store landprosjekter, kommentarer og spørsmål - Thor Wessel

- Kontraktstrategi i store anleggsprosjekter - NS og TK (Oppdatert versjon) - Karin Kaasen

- Konkurs i entrepriseforhold - Praktisk håndtering - Mira Levand Bergsland og Marius S. Langnes