Nysatsing på entrepriserettslig litteratur

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett (”NFBE”) har i samarbeid med Gyldendal Rettsdata etablert en ny ordning for å stimulere til produksjon og publisering av entrepriserettslig litteratur.

Rettsdata vil opprette en digital publiseringskanal under navnet ”Entrepriseskrift” i løpet av 2013 der alle antatte bidrag vil bli publisert.

NFBE har bevilget et stipend for de bidrag som vil bli antatt for publisering.

Det er etablert en fagredaksjon som skal vurdere de innsendte bidrag for publisering. Redaksjonen består av Lasse Simonsen, Jan Einar Barbo og Svein Sulland.

 

Spørsmål kan rettes til:

Lasse Simonsen

lasse.simonsen@jus.uio.no

418 06 522

Jan Einar Barbo

jeb@bahr.no

928 81 408

Svein Sulland

s.sulland@selmer.no

915 59 689

Robert Christian Skogly

robert.chr.h.skogly@gyldendal.no

909 21 997