Ny artikkelsamling

I anledning 35-årsjubileet for Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett (”NFBE”) har vi inngått samarbeid med Gyldendal for publikasjon av ny artikkelsamling, for å stimulere til produksjon og publisering av entrepriserettslig litteratur.

Alle medlemmer inviteres til å sende inn forslag til aktuelle artikler. Frist for å sende inn forslag og en kort redegjørelse over artikkelens tema er satt til 1. november 2018. 

I tråd med foreningens kjerneomårdet ønskes bidrag innen de tre feltene: 

  • Entrepriserett
  • Prosjekterings- og rådgivningskontrakter 
  • Offentlige anskaffelser 

Det er etablert en redkasjonskomite som skal vurdere de innsendte bidrag for publisering. Redaksjonen består av Lasse Simonsen, Jan Einar Barbo og Herman Bruserud.

I tillegg inngår Kristine Sveen Halvorsen, Sindre Larsen og Matias Apelseth i prosjektgruppa. 

 

Spørsmål kan rettes til:

 

Kristine Sveen Halvorsen 

krha@grette.no

926 27 809

Lasse Simonsen

lasse.simonsen@jus.uio.no

418 06 522

Jan Einar Barbo

jeb@bahr.no

928 81 408

Herman Bruserud 

herman.bruserud@jus.uio.no

22 85 97 05

Robert Christian Skogly

robert.chr.h.skogly@gyldendal.no

909 21 997