2023

Medlemsmøte 2. mars 2023:

 Årets første dom fra Høyesterett – HR-2023-93- Advokat Hans Chr. Brodtkorb, advokat Anne Cathrine Røed og advokat Karoline Henriksen.pdf

 Begrensningene på innleie fra bemanningsforetakene fra 1.4.23 - Advokat Nicolay Skarning, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.pdf

 

Årsmøte 27. april 2023:

 Terskelen for prosjekteringsansvar - oppdragsavtalens betydning - Advokat Helge Neraal og advokat Live Sjøli, DLA Piper.pdf

 Grunnforhold i totalentreprise - Advokat Nicolai Rene Nilsen, CMS Kluge.pdf

 

Entreprisejuridisk seminar 31. august og 1. september 2023:

Link til program:  Farris Bad program 2023.pdf

Nedenfor følger presentasjoner til de enkelte foredragene:

Dag 1 - torsdag 31. august 2023:

1. Årets dom – HR-2023-534-A – Backe Stor-Oslo AS og Elektro-Kontakten AS

  Advokat Nils-Henrik Pettersson, Advokatfirmaet Glittertind AS
  Advokat Rolf Markussen, Advokatfirmaet Grette AS

1. Årets dom 1 – diskusjoner og hva er dagens status

  Ordstyrer: Førsteamanuensis Herman Bruserud, Universitetet i Oslo

  Presentasjon:  2023-08-01 Årets dom.pdf

2. Saksomkostninger – er de blitt for høye? Paneldebatt om kostnadsnivået

Ordstyrer for paneldebatten: Førsteamanuensis Herman Bruserud, Universitetet i Oslo

Paneldeltakere: Kjersti Narheim Haugen, Statens vegvesen, Johnny Johansen, Advokatfirmaet Haavind og Aron Solheim, Advokatfirmaet Glittertind.

Presentasjon:  Saksomkostninger - samlede foiler.pdf

3. Ombruk i et entrepriserettslig perspektiv. Advokat Camilla Laastad og advokat Stian Heimdal, Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Presentasjon:  2023-08-29 Ombruk i et entrepriserettslig perspektiv.pdf

4. Perspektivforedrag (ingen presentasjon)

Dag 2 - fredag 1. september 2023:

5. Årets dom 2 – LG-2021-147050 – JV Implenia Stangeland E39 Eiganestunnelen ANS og Staten v/Samferdselsdepartementet. Advokat Espen Nyland, CMS Kluge Advokatfirma AS Advokat Andreas Rostveit, Advokatfirmaet Haavind AS. Presentasjoner:

 2023-09-01 Årets dom II - advokat Nyland.pdf

 2023-09-01 Årets dom II - advokat Rostveit.pdf

6. Myndighetsutøvelse – hvem har risikoen? Advokat Sofie Komissar og advokat Silje Dagsland,

Advokatfirmaet Haavind AS.

Presentasjon:  2023-08-01 Myndighetsutøvelse – hvem har risikoen.pdf

7. Samspillsentrepriser - den nye standarden? Advokat Jørgen Aardalsbakke, Advokatfirmaet Grette AS.

Presentasjon:  2023-09-01 - Jørgen Aardalsbakke - Grette - Entreprisejuridisk seminar - Samspillsentrepriser - den nye standarden.pdf

8. Målpris som vederlagsmodell – muligheter og utfordringer. Advokat Live Lindholm og advokat Simen Bergo, Marstrand Advokatfirma AS

Presentasjon:  Målpris som vederlagsmodell.pdf

 

Medlemsmøte 16. november 2023:

- Utbedring før overtakelse, v/partner, advokat Asbjørn Lyséll Dølvik, Advokatfirmaet Glittertind AS. Presentasjon:  2023-11-16 Utbedring før overtakelse.pdf

- Plunder og heft i prosjekteringsoppdrag, v/partner, advokat Johannes Meyer-Myklestad og senioradvokat Sindre Larsen, Advokatfirmaet Selmer AS. Presentasjon:  2023-11-16 Plunder og heft i prosjekteringsoppdrag.pdf