2022

Medlemsmøte/webinar 17. februar 2022:

 Taksonomiens krav til byggebransjen - Advokat Marius Egeberg og specialist counsel Elise Johansen - Wikborg Rein Advokatfirma.pdf

 Lovlig vs ulovlig prosjektsamarbeid - Advokat Odd Stemsrud - Advokatfirmaet Grette.pdf

 

Årsmøte 27. april 2022:

- Sankskjonene mot Russland og Hviterussland - innhold, plikter og betydning for bygg- og anleggsbransjen:  2022-04-27_Entrepriseforeningens årsmøte (BAHR)(3061559.1).pdf

- Krav om fristforlengelse og vederlagsjustering som følge av Ukrainakrigen - rettskildebildet og invitasjon til debatt:  20220427 Krig og sanksjoner - Selmer.pdf

 

Entreprisejuridisk seminar 1.-2. september 2022, Farris bad:

 Program Entreprisejuridisk seminar Farris Bad 2022.pdf

Nedenfor følger presentasjoner til de enkelte foredragene:

Dag 1 - torsdag 1. september 2022:

- Årets dom – HR-2022-1120-A – Veidekke Entreprenør AS og Staten v/Samferdselsdepartementet

- Årets dom – diskusjon og perspektiver 

- Har hardship-klausuler en plass i entrepriseretten?:  Hardshipklausuler - Lasse Simonsen.pdf

- Anvendelsen av alminnelige erstatningsregler i entrepriseforhold:  Anvendelsen av alm erstatningsregler i entrepriseforhold - Kjersti Lerkerød, Kruse Smith Entreprenør.pdf

- Formelle feller i entrepriseforhold – hvordan unngå å tape berettigede krav?:  Formelle feller i entrepriseforhold - Line Wefald og Øystein Myre Bremset, Grette.pdf

- Automatisere samsvarskontroll med 3D skanning:  Automatisere samsvarskontroll med 3D skanning - Tilman Köberlein, Imerso.pdf

Dag 2 - fredag 2. september 2022:

- Siste års dommer:  Siste års dommer - Hans Augun Parman og Fatima Dahri, Wiersholm.pdf

- Økonomiske og praktiske konsekvenser av taksonomien for norske prosjekter:  Økonomiske og praktiske konsekvenser av taksonomien - Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse.pdf

- Regningsarbeid og eventuell avkorting i vederlaget for slikt arbeid:  Regningsarbeid og eventuell avkorting i vederlaget - Jacob Bull og Kristine Hyldmo Bjørnvik, Thommessen.pdf

- Entreprenørens stansingsrett ved betalingsmislighold (både faktisk og antesipert):  Entreprenørens stansingsrett ved betalingsmislighold - Helge Neraal og Ingrid Ruud, DLA Piper.pdf

 

Medlemsmøte 17. november 2022:

 Skader under bygging - ansvar i eller uten for kontrakt v Siri Anne Martinsen og Sofie Komissar 17.11.2022.pdf

 Ekstraordinære kostnader kan gi grunnlag for prisjusteringer - v Karen Anne Rekkedal og Shagha Yousefi 17.11.2022.pdf