2016

Mads Fuglesan: felles søksmål  SELMER-#2917826-v2-Foredrag_prosessavtaler_-_Entrepriseforeningens_medlemsmøte_10__mars_2016.pdf

Rolf Markussen: solidaransvar-/grensesnittsavtaler og back to back  GRETTE-#978225-v1-Back_to_back.pdf

Gunnar Sørlie: grov uaktsomhet  KLUG-#1764740-v1-Entrepriserettsforeningen_161116.pdf

Grethe Gullhaug: byggherreforskriften  KLUG-#1676067-v1-Innlegg_årsmøte_entrepriserettsforeningen_.pptx

Christian Galtung: inhabil fagkyndig meddommer  KLUG-#1764740-v1-Entrepriserettsforeningen_161116.pdf

Mikal Brøndmo: inhabil fagkyndige meddommer  2229201_1 Inhabilitet Entrepriseforeningen 16.11.16 (2Haavind ).pdf

Per Nielsen: tvisteløsning  Per Nielsen NCC.pdf 

Lasse Simonsen: Reitandommen  Prisoverslag Simonsen.pdf

Svein Sulland: Reitandommen  Reitan Sulland.pdf

Øystein Myre Bremset: Reitandommen  Reitan BAHR.pdf

Per Gustav Lilleaasen: Teigar  2 Per Gustav Lilleaasen.pdf

Herman Bruserud: Teigar  Bruserud.pdf

Nils-Henrik Pettersson: Teigar  Petterson.pdf

Siri Teigum: prosjektsamarbeid  Prosjektsamarbeid.pdf

Liv Lunde: nytt anskaffelsesregelverk  Liv Lunde Nytt anskaffelsesregelverk-Holmsbuseminaret.pdf