Om foreningen

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett ble stiftet i 1984. Foreningen er en uavhengig organisasjon med formål å fremme interessen og kjennskapet til norsk og internasjonal bygge- og entrepriserett og dermed sammenhengende rettsspørsmål.

Foreningen avholder hver høst Holmsbuseminaret i samarbeid med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, hvor man tar opp aktuelle bygge- og entrepriserettslige problemstillinger. Foreningens årsmøte avholdes hver vår med foredrag og etterfølgende middag. Foreningens styre består av personer som representerer forskjellige felt innenfor byggenæringen. 

Foreningen er åpen for alle som har interesse for bygge- og entrepriserettslige spørsmål. Foreningen har både personlige medlemmer og gruppemedlemmer, for eksempel virksomheter og organisasjoner. Årskontingenten er kr. 200,- for personlige medlemmer og kr. 1000,- for gruppemedlemmer. Man melder seg inn ved å ta kontakt med foreningens sekretær Solfrid Aga, Advokatfirmaet Grette AS, e-post (soag@grette.no) eller på telefon 41 40 91 03.