2015

Johnny Johansen og Arve Martin Bjørvik: hvem eier egentlig slakken?  1045 Haavind.pdf

Svein Erik Nørholm: suksess eller fiasko i prosjektet, ditt valg?  0930 Sven Erik Nørholm.pptx

Lasse Simonsen: Bori  Privat håndhevelse av offentlige normer.pdf

Erlend Holstrøm og Marius Egeberg: byggherres intervensjonsrett  Byggherrens rett til å intervenere.pdf

Arnhild Dordi Gjønnes: nye anskaffelsesregler  1005 Arnhild Dordi Gjønnes NHO.pdf

Marie Braadland og Jørgen Aardalsbakke: konkurranse med forhandlinger  Gjennomføring av konkurranse med forhandling Braadland og Aardalsbakke Grette.pdf Gjennomføring av konkurranse med forhandling Braadland og Aardalsbakke Grette.pdf

Egil Jarslett: Rt. 2015 s. 276  Årets dom Egil Jarslett.pdf

Inger-Johanne Lund: Rt. 2015 s. 276  Dag 1 Kl 1330 nr 2 Årets Dom Inger-Johanne Lund Haavind.pdf

Jacob Bull og Asle Bjelland: enhetspriser i byggekontrakter  Enhetsprisformater i entreprisekontrakter Bull og Bjelland.pdf

Nicolai Nielsen og Espen Nyland: konkurs under prosjektets gang  Dag 1 Kl 1230 Konkurs under Prosjektets gang Espen Nyland og Nicolai R. Nielsen Kluge.pdf

Åshild Sjøli, Knut Sjøvold og Cecilie Blytt: evalueringsmodell for samspillsentreprise  20151119 Evalueringsmodeller - samspill - Entrepriseforeningen.pdf

 

Thor Kleppen Sættem: arbeidslivskriminalitet  Dag 1 kl 1620 Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet Thor Kleppen Sættem.pdf

Jan Einar Barbo: grunnforhold i totalentreprise  6143416_1_JEB PP-pres. NFBE 19.11.2015.pptx

Jørgen Aardalsbakke: prosesskoden  2015-02-12 - Entrepriserettsforeningen - Prosesskoden.ppt

Hans Kenneth Viga-Gerhardsen og Cathrine Bakken: forsikring i entreprisekontrakter  Foredrag prosjektforsikringer.ppt