2017

Morten Goller: avklaringsadgangen etter de nye anskaffelsesreglene  Goller Avklaringsadgangen.pdf

Frank Almås: erstatningsansvar overfor tredjemenn  Almås Foredrag erstatningsansvar 20 april - Endelig.pdf

Helge Morten Svarva og Håvard Andreassen: forholdet innledende tekster og prisbærende poster  Holmsbu 2017 - Forholdet mellom innledende tekster og prisbærende poster - Helge Morten Svarva og Håvard Andreassen.pdf

Arne Scott: minstekrav og vesentlige avvik  Holmsbu 2017 - Minstekrav og vesentlige avvik - Arne Scott.pdf

Øystein Myre Bremset: praktisk mangelhåndtering - særlig om forskriftsmangler  Holmsbu 2017 - Praktisk mangelhåndtering - sæ¦rlig om forskriftsmangler - Øystein Myre Bremset.pdf

Marie Braadland: utestengelse fra offentlige kontrakter  Holmsbu 2017 - Utestengelse av leverandører - Marie Braadland.pdf

Lasse Simonsen: utviklingsrisiko i totalentreprise  Holmsbu 2017 - Utviklingsrisikoen i totalentreprise - Lasse Simonsen.pdf

Johnny Johansen, Johan Helgø og Mads Fuglesang - grunnforhold  Holmsbu 2017 - Vesentlighetsterskelen - Johansen, Helgø, Fuglesang.pdf

Espen Nyland: økt arbeidsomfang og forlenget byggetid  Holmsbu 2017 - Økt arbeidsomfang og forlenget byggetid - Hva kompenseres eventuelt gjennom avtalte rigg- og driftsklausuler - Espen Nyland.pdf

Andreas Rostveit: LE-2016-82204  Holmsbu 2017 - Årets dom LE-2016-82204 - Andreas Rostveit.pdf

 

Lars Ivar Nyland: LE-2016-82204   Holmsbu 2017 - Årets dom LE-2016-82204 - Lars Ivar Nyland.pdf

 

 Rolf Markussen og Dag H. Torsteinsen: leiekontrakter vs. totalentreprise  NS_8407_LeieavtalenePDF.pdf

 

Lasse Simonsen: Bori 2  2017 Bori II.pptx