Medlemsmøte 23. november 2017

Neste medlemsmøte er 23. november 2017 kl. 1600 på Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, inngang fra Kristian IV gate.

Det er følgende program for arrangementet:

"Bori 2", HR-2017-1834-A
Professor dr. juris Lasse Simonsen deler sine betraktninger. Les dommen her: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2017/avgjorelser-september-2017/sak-2017-193-anonymisert.pdf

Eiendomsretten vs. Entrepriseretten
Advokatene Rolf Markussen og Dag Henden Torsteinsen fra Grette vil redegjøre for og vurdere forholdet mellom NS 8407 og standard leietakerkontrakter for næringsbygg (Meglerstandarden). Foredraget vil blant annet ta for seg forskjeller og likheter i disse standardene relatert til  scope, endringsreglene, forsinkelsesreglene, overtakelse- og mangelsreglene m.m.

 

 

Første medlemsmøte i 2018 blir på Håndverkeren 15. februar, mens årsmøtet går av stabelen 19. april 2018.