Informasjon om tidspunkt for Årsmøte 2022 for Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett

Årsmøte 2022 for Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett vil avholdes onsdag 27. april 2022 kl. 16:00 – 18:00.

Årsmøte 2022.indd

 Entrepriseforeningen_årsmøte2022.pdf

 Styrets beretning 2021.pdf

 Årsregnskap 2021.pdf

 Kontospesifisert regnskap 2021.pdf

 Balanse og resultat kommentarer 2021.pdf

 Revisjonsberetning NFBE for 2021.pdf