Holmsbuseminaret 2017

Årets Holmsbuseminar går av stabelen 31. august til 1. september. Her vil presentasjonene som skal benyttes bli lagt ut fortløpende.

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett minner om Holmsbuseminaret 2017.

Det er følgende program for arrangementet.

Presentasjoner

Dag 1

Forholdet mellom innledende tekster og prisbærende poster, Adv. Helge Morten Svarva og Adv.flm. Håvard Andreassen

Årets dom I – Eidsivatings lagmannsretts dom av 15.2.2017 (LE-2016-82204). Tolkning av Statens vegvesens prosesskode, Adv. Lars Ivar Nyland

Årets dom II – Eidsivatings lagmannsretts dom av 15.2.2017 (LE-2016-82204). Tolkning av Statens vegvesens prosesskode, Adv. Andreas Rostveit

- Utviklingsrisikoen i totalentreprise, Prof. dr. juris Lasse Simonsen

- Grunnforhold - Risikoovergang og vurderingstemaet for vesentlighetskriteriet - Adv. Johnny Johansen, Adv. Johan Helgø og Adv. Mads Fuglesang

- Nasjonale turistveger, Per Ritzler

Dag 2

- Praktisk mangelhåndtering - særlig om forskriftsmangler, Adv. Øystein Myre Bremset 

- Utestengelse fra offentlige kontrakter, Adv. Marie Braadland

Økt arbeidsomfang og forlenget byggetid ‐ Hva kompenseres eventuelt gjennom avtalte rigg‐ og driftsklausuler, Adv. Espen Nyland

- Minstekrav og vesentlige avvik, Adv. Arne Scott

 

Presentasjon med notatlinjer:

Dag 1

- Forholdet mellom innledende tekster og prisbærende poster, Adv. Helge Morten Svarva og Adv.flm. Håvard Andreassen [Ikke tilgjengelig i dette format. Se over]

Årets dom I – Eidsivatings lagmannsretts dom av 15.2.2017 (LE-2016-82204). Tolkning av Statens vegvesens prosesskode, Adv. Lars Ivar Nyland

Årets dom II – Eidsivatings lagmannsretts dom av 15.2.2017 (LE-2016-82204). Tolkning av Statens vegvesens prosesskode, Adv. Andreas Rostveit

- Utviklingsrisikoen i totalentreprise, Prof. dr. juris Lasse Simonsen

- Grunnforhold - Risikoovergang og vurderingstemaet for vesentlighetskriteriet - [Ikke tilgjenglig i dette format, se opp]

- Nasjonale turistveger, Per Ritzler

Dag 2

- Praktisk mangelhåndtering - særlig om forskriftsmangler, Adv. Øystein Myre Bremset

- Utestengelse fra offentlige kontrakter, Adv. Marie Braadland

- Økt arbeidsomfang og forlenget byggetid ‐ Hva kompenseres eventuelt gjennom avtalte rigg‐ og driftsklausuler? - Adv. Espen Nyland [Ikke tilgjengelig i dette formatet. Se opp]

- Minstekrav og vesentlige avvik, Adv. Arne Scott