Ungt Entrepriseforum

Neste samling

Neste samling holdes torsdag 11. februar 2021 og temaet er "BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN OG DET GRØNNE SKIFTET – KAN VI BYGGE OSS UT AV KLIMAKRISEN?".

I dag står byggebransjen for om lag 40 prosent av Norges energiforbruk og 15 prosent av utslippene. Innovasjon, omstilling og samhandling står derfor sentralt for at bransjen skal bli en reell bidragsyter til det grønne skiftet. 

Vi gleder oss til å høre mer fra sentrale bransjeaktører om hvilke tiltak som gjøres i dag, hvordan disse fungerer i praksis og hvilke utfordringer vi står overfor. 

Aktørene vi har med oss er: 

•    Statsbygg v/ adm.dir. Harald Vaagaasar Nikolaisen 
•    Skift v/ kommunikasjonsansvarlig Mathias Juell Johnsen
•    Kommunal- moderniseringsdepartementet v/ statssekretær Heidi Nakken
•    Grønn Byggallianse v/ kommunikasjonsleder Anders Nohre-Walldèn
•    Skanska v/ direktør for bærekraft og miljø Randi Lekanger
•    NRC v/ juridisk direktør Martin Holst-Olsen

Samlingen gjennomføres i samarbeid med Arntzen de Besche. Du kan melde deg på arrangementet her.

Ungt Entrepriseforum ønsker at samlingene arrangeres i samarbeid med ulike aktører i bygge- og anleggsbransjen fra gang til gang. Interessenter bes ta kontakt med styringsgruppen på ungt.entrepriseforum@gmail.com om mulighetene til å arrangere en samling.

 

Om Ungt Entrepriseforum

Våren 2019 ble det valgt to nye medlemmer til Ungt Entrepriseforums styringsgruppe. De nye medlemmene er Elise Mühlbradt (BaneNOR) og Fatima Dahri (Wiersholm). En stor takk til Per Ole Svor (Oslo tingrett/Haavind) og Trym Aass (Glittertind) for innsatsen siden oppstart i 2017.

 • Styringsgruppen består fra 1. juni 2019 av:
  • Elise Mühlbradt (BaneNOR)
  • Fatima Dahri (Wiersholm)
  • Einar L. Sørensen (Kluge)
  • Anne-Sofie Stigum (Glittertind)
  • Silje-Helene B. Dagsland (Haavind)
  • Sindre Larsen (Selmer)
  • Matias Apelseth (Kluge)

Ungt Entrepriseforums vedtekter kan lastes ned her