Festskriftet "På rett grunn"

Foreningen utgav våren 2010 festskriftet "På rett grunn" i forbindelse med 25-årsjubileet.

Omsl.På rett grunn3Temaet for de ulike artiklene i festskriftet er utvalgte emner innenfor bygge- og entrepriserett og offentlige anskaffelser. Artiklene er bredt sammensatt av temaer knyttet til kontraheringsfasen,
gjennomføringsfasen og tvisteløsningsfasen.

Artikkelforfatterne er professorer, advokater og sivilingeniører som gjennom lang tid har arbeidet med dette juridiske fagfeltet.

Redaktører for festskriftet er advokat dr. juris Jan Einar Barbo fra Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen og professor dr. juris Lasse Simonsen fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Informasjon om bestilling av festskriftet