Festskriftet "På rett grunn II"

 På rett grunn II - forside

I anledning 35-årsjubileet for Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett har vi inngått samarbeid med Gyldendal for publikasjon av ny artikkelsamling, for å stimulere til produksjon og publisering av entrepriserettslig litteratur. Temaet for de ulike artiklene i festskriftet er utvalgte emner innenfor bygge- og entrepriserett og offentlige anskaffelser. Artiklene er bredt sammensatt av temaer knyttet til kontraheringsfasen, gjennomføringsfasen og tvisteløsningsfasen.

Artikkelforfatterne er professorer, advokater og sivilingeniører som gjennom lang tid har arbeidet med dette juridiske fagfeltet.

Redaktører for festskriftet er advokat dr. juris Jan Einar Barbo fra Advokatfirmaet BAHR og professor dr. juris Lasse Simonsen og førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Informasjon om bestilling av festskriftet