Tidligere møter i Ungt Entrepriseforum

2017

Oktober - Nye kontraktsmodeller og alternative tivsteløsningsmodeller

2018

Ungt Entrepriseforum avholdt årets første samling 1. februar 2018 hos Advokatfirmaet Haavind AS. Samtlige av de 130 deltakerplassene var fylt opp.

Presentasjonene fra samlingen kan lastes ned her:

 Ungt Entrepriseforum - Bristende forutsetninger Bane NOR.pdf
 Ungt Entrepriseforum - Bristende forutsetninger Haavind.pdf
 Ungt Entrepriseforum - Bristende forutsetninger NCC .pdf

 Juni - Totalentreprise

Ungt Entrepriseforum avholdt samling 18. oktober 2018 hos Advokatfirmaet Selmer AS. Presentasjonene fra samlingen kan lastes ned her: 

Ungt Entrepriseforum - plunder og heft Paradigme 

Ungt Entrepriseforum - plunder og heft Selmer 

 2019

Februar - Kraftutbyggingsprosjektet

Mai - Samspillskontrakt og prosjektgjennomføring med digitale løsninger

Ungt Entrepriseforum avholdt samling 18. september 2019 i Operaen. Samlingen ble gjennomført i samarbeid med Advokatfirmaet Føyen Thorkildsen.
Presentasjonene fra samlingen kan lastes ned her:

Ungt Entrepriseforum - Samarbeid og kommunikasjon mellom profesjonelle aktører, Knut Kaasen
Ungt Entrepriseforum - OSU, Utbygging av Bjørvika, Synnøve Lyssand Sandberg