Tidligere møter i Ungt Entrepriseforum

Ungt Entrepriseforum avholdt årets første samling 1. februar 2018 hos Advokatfirmaet Haavind AS. Samtlige av de 130 deltakerplassene var fylt opp.

Presentasjonene fra samlingen kan lastes ned her:

 Ungt Entrepriseforum - Bristende forutsetninger Bane NOR.pdf
 Ungt Entrepriseforum - Bristende forutsetninger Haavind.pdf
 Ungt Entrepriseforum - Bristende forutsetninger NCC .pdf

 

Ungt Entrepriseforum avholdt samling 18. oktober 2018 hos Advokatfirmaet Selmer AS. Presentasjonene fra samlingen kan lastes ned her: 

Ungt Entrepriseforum - plunder og heft Paradigme 

Ungt Entrepriseforum - plunder og heft Selmer