Tidligere møter i Ungt Entrepriseforum

2017

Oktober 
Tema: Nye kontraktsmodeller og alternative tivsteløsningsmodeller

2018

Februar
Ungt Entrepriseforum avholdt årets første samling 1. februar 2018 hos Advokatfirmaet Haavind AS. Samtlige av de 130 deltakerplassene var fylt opp.

Presentasjonene fra samlingen kan lastes ned her:

 Ungt Entrepriseforum - Bristende forutsetninger Bane NOR.pdf
 Ungt Entrepriseforum - Bristende forutsetninger Haavind.pdf
 Ungt Entrepriseforum - Bristende forutsetninger NCC .pdf

Juni
Tema: Totalentreprise

Oktober
Ungt Entrepriseforum avholdt samling 18. oktober 2018 hos Advokatfirmaet Selmer AS. Presentasjonene fra samlingen kan lastes ned her: 

Ungt Entrepriseforum - plunder og heft Paradigme 

Ungt Entrepriseforum - plunder og heft Selmer 

2019

Februar 
Tema: Kraftutbyggingsprosjektet

Mai 
Tema: Samspillskontrakt og prosjektgjennomføring med digitale løsninger

September
Ungt Entrepriseforum avholdt samling 18. september 2019 i Operaen. Samlingen ble gjennomført i samarbeid med Advokatfirmaet Føyen Thorkildsen.
Presentasjonene fra samlingen kan lastes ned her:

Ungt Entrepriseforum - Samarbeid og kommunikasjon mellom profesjonelle aktører, Knut Kaasen
Ungt Entrepriseforum - OSU, Utbygging av Bjørvika, Synnøve Lyssand Sandberg

November
Ungt Entrepriseforum avholdt samling 28. november 2019 hos Wiersholm. Presentasjonene fra samlingen kan lastes ned her:

Ungt Entrepriseforum - Presentasjon av LNS-gruppen - Frode Nilsen
Ungt Entrepriseforum - Follo-banen - Didric Jordon
 

2020

2021

Februar
Ungt Entrepriseforum avholdt samling 11. februar 2021 hos Wikberg Rein. Tema: Bygg- og anleggsbransjen og det grønne skiftet - Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

2022

Mars
Ungt Entrepriseforum avholdt samling 24. mars 2022 hos Entra. Tema: Grønnere bransje - sirkulære byggeprosjekter.

Mai
Ungt Entrepriseforum avholdt samling 19. mai 2022 hos Haavind. 

August
Ungt Entrepriseforum avholdt samling 18. august 2022 hos Thommessen. Tema: Prosjektfinansiering av entrepriseprosjekt. 

November
Ungt Entrepriseforum avholdt samling 10. november 2022 hos Wikberg Rein. Tema: Formelbasert riggjustering. 

2023

Februar
Ungt Entrepriseforum avholdt samling 15. februar 2023 på Felix konferansesenter.