Operaen 1

AKTUELT

Velkommen til årets siste medlemsmøte i Entrepriseforeningen kl 16:30 onsdag 16. november 2016!

Tema blir:

Fagkyndige meddommere – når er de inhabile?

- Vil Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-891-U innebære en praksisendring?

 Prosessfullmektigene er foredragsholdere:

Advokat Mikael Brøndmo, Haavind Advokatfirma

Advokat Christian Galtung, Kluge Advokatfirma

Etter foredragene blir det paneldebatt!

Kjennelsen kan finnes her: https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2016-891-u