Operaen 1

AKTUELT

Informasjon om tidspunkt for Årsmøte 2021 for Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett

 

Årsmøte 2021 for Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett vil avholdes torsdag 15. april 2021 kl. 11.00 – 12.00.

 

Foreningen tar situasjonen med Covid-19 på alvor og følger myndighetenes råd. På grunn av Covid-19-situasjonen vil årsmøtet trolig bli gjennomført digitalt på Teams. Styret vil gjennomføre årsmøtet, som omfatter faste årsmøtesaker som angitt nedenfor. Medlemmer som måtte ønske å delta, vil få anledning til dette. Nærmere detaljer rundt dette vil bli sendt ut sammen med innkallingen.

 

Faste årsmøtesaker er iht. vedtektene § 3-2:

       Årsmøtet skal hvert år:

   a) godkjenne styrets årsberetning,

   b) godkjenne regnskap med vedlagt revisorberetning,

   c) fastsette kontingent,

   d) velge medlemmer til styret,

   e) velge medlemmer til valgkomiteen,

   f) velge revisor.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret skriftlig senest en måned før årsmøtet.  Det bes om at eventuelle saker sendes til foreningens sekretær Solfrid Aga, e-post: soag@grette.no.